KPOA
Locatie Raadhoven

Locatie Raadhoven

De Drieslag is een katholieke basisschool in de wijk Schothorst voor kinderen van vier tot twaalf jaar. We zijn voornamelijk een buurtschool, maar ook kinderen van buiten de wijk bezoeken ons. Momenteel bestaat de school uit 8 leerjaren verdeeld over 4 groepen. Een kleine, vriendelijke en overzichtelijke school, waar iedereen elkaar kent. Met elkaar, schoolleiding, leerkrachten, ouders en kinderen, proberen we in de school een klimaat te creëren, waarin iedereen zich prettig voelt en zich op zijn eigen wijze zo optimaal mogelijk kan ontplooien