KPOA
Locatie Koning Karelpad

Locatie Koning Karel

De Tafelronde locatie Koning Karel is een katholieke basisschool in de wijk Schothorst voor kinderen van vier tot twaalf jaar. We zijn voornamelijk een buurtschool, maar ook kinderen van buiten de wijk bezoeken ons. Momenteel bestaat de school uit 8 leerjaren verdeeld over 8 groepen. Een vriendelijke en overzichtelijke school midden in de wijk, waar iedereen elkaar kent. Met elkaar, schoolleiding, leerkrachten, ouders en kinderen, proberen we in de school een klimaat te creëren, waarin iedereen zich prettig voelt en zich op zijn eigen wijze zo optimaal mogelijk kan ontplooien.

Het logo van de locatie Koning Karelpad bestaat uit een schild, een cirkel en een zwaard (rechts bovenaan). Het zwaard en het schild hebben als symboliek dat we de kinderen willen beschermen tegen negatieve invloeden van buitenaf. De cirkel staat voor gelijkwaardigheid; voor ons zijn alle kinderen gelijkwaardig en daarom zijn in principe alle kinderen welkom op de Tafelronde. Naast de symboliek heeft het logo ook betrekking op de ridders van de Ronde Tafel (het schild).