KPOA
Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Op De Drieslag werken we met een organisaties voor buitenschoolse opvang: SKA (Het Avontuur) Het Avontuur is gehuisvest binnen onze school.

Om gebruik te maken van de BSO, dienen ouders zelf contact op te nemen met de betreffende organisatie.

SKA, 033 - 4701303, www.ska.nl