KPOA
Ouderraad (OR)

Ouderraad (OR)

Op De Drieslag is een actieve, betrokken ouderraad, ook ingericht als vereniging. De ouderraad ondersteunt de school met de uitvoering van diverse activiteiten en festiviteiten voor alle leerlingen, zoals het schoolreisje, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Paasviering, Carnaval en de avond4daagse. De ouderraad is verantwoordelijk voor het innen en beheren van de vrijwillige ouderbijdragen waar diverse activiteiten van worden betaald.

Voorzitter: 
- Astrid van Oostrom, moeder van Lara (groep 6) 

Penningmeester: 
- Bas van Oostrom, vader van Lara (groep 6)

Leden:
- Miriam Veenendaal, moeder van Isobel (groep 3)
- Anushma Semper- Chitoe moeder van  Rishi (groep 8) en Anjuli  (groep 6)
- Tressa Lans Brantsma, moeder van Tim  (groep 2) en Bob (groep 6)
- Mischa Vonk Knevel, moeder van Virginia  (groep 4)

- Irene Zilverentand, moeder van Emilia (groep 1) en Rafaël (groep 2)

De ouderraad is te bereiken via or.dedrieslag@gmail.com