KPOA
Iedereen is uniek, samen zijn we één!

Welkom bij Katholieke basischool De Drieslag

Op de Drieslag bieden wij de leerlingen een veilige omgeving die bestaat uit: rust, structuur en uitdaging. Onze school is een plek waar kinderen niet alleen werken aan kennis en vaardigheden op het gebied van onder meer rekenen, taal en (begrijpend) lezen, maar waar ook aandacht is voor creatief en kritisch denken (bijvoorbeeld tijdens de Ateliers en bij de Talentmomenten), en zelfregulering en samenwerken.

Met elkaar, leerlingen, ouders, leerkrachten en schoolleiding, creëren we in de school een klimaat, waarin iedereen zich prettig voelt en zich op eigen wijze zo optimaal mogelijk kan groeien. 

Op onze site staat informatie voor ouders en leerlingen die bij ons op school zitten, maar natuurlijk ook voor ouders die een school zoeken voor hun kind(eren). Kijk bovenaan onze site onder de verschillende kopjes voor meer informatie.

Veel kijk- en leesplezier! 

Namens het team,  

Met vriendelijke groet,

Ineke Hoekstra (directeur)