Home

Welkom bij De Drieslag


Katholieke basisschool De Drieslag

Kbs ‘De Drieslag’ is de katholieke basisschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar in Schothorst-Noord. Momenteel bestaat de school uit 6 groepen. Een kleine, vriendelijk en overzichtelijk school waar iedereen elkaar kent. In de onderbouw, de groepen 1 en 2, zijn de kinderen in de leeftijd van 4, 5 en 6 jaar samengevoegd. De oudere leerlingen helpen in deze groep de jongere leerlingen wegwijs maken binnen de klas en binnen de school. Binnen verschillende thema’s wordt er alleen of samen gewerkt aan opdrachten die passen bij de ontwikkeling van het kind. Vanaf groep 3 wordt er in jaargroepen gewerkt, waarbij we ook rekening houden met de ontwikkeling van de kinderen. We bieden onderwijs op maat door de leerstof en de leertijd zoveel mogelijk aan te passen op wat een kind nodig heeft.

Kenmerken

  • De school werkt vanuit een katholieke grondslag.
  • We staan open voor verschillende godsdiensten en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving bestaan. Respect t.a.v. andere culturen, rassen en meningen zijn hier een belangrijk onderdeel van.
  • Samen (schoolleiding, leerkrachten, ouders en kinderen) proberen we in de school één klimaat te creëren, waarin een ieder zich prettig voelt en zich daardoor op zijn eigen wijze optimaal kan ontplooien.

De naam van de school

De naam van de school, De Drieslag, is afgeleid van het woord ‘drieslagstelsel’.
In vroeger jaren was dit een manier van landbouw bedrijven, die ervoor moest zorgen dat de grond niet uitgeput raakte, maar jaarlijks een goede oogst gaf.
De grond werd in drie gelijke delen verdeeld, die niet steeds met hetzelfde gewas werden bebouwd.
Eens in de drie jaar werd ieder deel met gewassen als klaver en aardappelen bebouwd, gewassen die een bodem niet uitputten maar er juist voeding aan geven.
Dit ‘drieslagstelsel’ – het niet uitputten maar voeding geven aan - kan gezien worden als een metafoor voor ons onderwijs.